155. In genade ziet U neder.

Lied 155
1 In genade ziet U neder,
goede herder, te allen tijd’,
met een blik vol mededogen,
op al de uwen in de strijd.
Zielespijze
voor de reize
schenkt U mild en onvermoeid.
Naar uw grote liefde en macht,
geeft U wijsheid, moed en kracht.

2 Al de schapen van uw kudde
leidt U met uw groot geduld,
naar de beste weiden henen,
waar U hen verkwikken zult.
Rijk’lijk zeeg’nend,
zacht bejeeg’nend,
richt U zelf hun tafel toe,
en U voert hen veilig voort
door uw Geest en door uw woord.

3 Richt in deze stille stonde
oog en hart, o Heer, tot U.
Geef aan elk naar zijn behoefte;
troost, vermaan en leer ook nu.
En met ’t streven
saam te leven
in de keus van ’t goede deel,
zetten we als Maria, Heer,
ons aan uwe voeten neer.