153. Rechtvaardigheid drong aan op straf.

Lied 153
Rechtvaardigheid drong aan op straf,
genade vroeg om vrijgeleide.
Hier trad Gods wijsheid tussenbeide,
die allebei voldoening gaf.
O wonderbare gunstbetoning,
o licht, dat zich van ’t kruis verspreidt!
Hier schittert Gods gerechtigheid,
hier straalt genadige verschoning.

Dichter: Johannes Vollenhove, overleden 4 Maart 1708.

De inhoud zijner gedichten kan weergegeven worden met de woorden van het 125e der Ev. Gezangen, door hem gedicht :

„Rechtvaardigheid hield aan om straf, Genade dong om vrijgeleide, Hier trad Gods wijsheid tusschenbeide, Die ze allebei voldoening gaf.”

Bron: http://dbnl.org/arch/kuip070gesc02_01/pag/kuip070gesc02_01.pdf
Zie pagina 246