149. Waar in uw naam en tot uw ere.

Lied 149
Waar in uw naam en tot uw ere
slechts twee of drie vergaderd zijn,
daar geldt reeds uw belofte, Here,
daar wilt U in hun midden zijn.
’t Is in het aantal niet gelegen;
al zijn er duizenden bijeen,
de ware kracht, de ware zegen,
geeft U, o Heiland, U alleen.