144. Jezus is alleen mijn schat.

Lied 144
Jezus is alleen mijn schat,
en de vreugde van mijn leven.
Want Hij heeft mij liefgehad,
en Zich zelf voor mij gegeven.
‘k Zal Hem als de bruidegom,
‘k zal Hem als mijn rijkdom roemen,
telkens als ik tot Hem kom,
Hem de rijke liefde noemen.