136. Welk een liefde vol van leven.

Lied 136
1 Welk een liefde vol van leven,
steeds en nooit genoeg geroemd,
heeft de Vader ons gegeven,
dat Hij ons zijn kind’ren noemt.
Nee, de wereld weet het niet,
wat Gods grote liefde ons biedt;
als zij ’t wist, met zielsbegeren
zou zij mee tot God zich keren.

2 Wat wij eenmaal wezen zullen
is nog niet geopenbaard.
Maar de Vader zal onthullen
wat zijn woord ons heeft verklaard.
Want wij weten: als Gods Zoon
is verschenen op zijn troon,
zullen we als de zijnen prijken,
Hem aanschouwen, Hem gelijken.