125. Mijn Heiland, dat uw toekomst mij tot troost in mijne loopbaan zij

Lied 125
Mijn Heiland, dat uw toekomst mij
tot troost in mijne loopbaan zij,
tot richtsnoer voor een heil’ge wandel,
tot baken, dat mij veilig leidt
op mijne reis naar de eeuwigheid,
opdat ik als een wijze wandel,
en roep, daar ik uw toekomst eer:
kom, Jezus, ja kom spoedig, Heer!