1. Halleluja, lof zij het Lam

Lied 1
Halleluja, lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam;
wiens bloed ons heeft geheiligd,
die dood geweest is, en Hij leeft,
die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt.