Deze ziekte is tot heerlijkheid van God

‘Deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God er door verheerlijkt wordt’ (Joh. 11:4).

De Heer Jezus sprak bovenstaande woorden toen Hij de boodschap kreeg over de ziekte van Lazarus. Bedoelde Hij dat Lazarus niet zou sterven? Nee, maar God had deze ziekte gegeven met veel meer in Zijn gedachten dan de dood. Lazarus stierf wel, maar toen de Heer Jezus bij het graf gekomen was en opdracht had gegeven om de steen weg te nemen, sprak Hij met Goddelijk gezag: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ Toen kwam de man die gestorven was, uit het graf naar buiten, omwonden met grafdoeken.

Wat een berisping voor hen die beweren dat iemand die ziek is, door bovennatuurlijke kracht genezen moet worden! De Heer had zo veel mensen van hun ziekten genezen en als het Zijn wil is om dat te doen, kan Hij ook tegenwoordig beslist mensen genezen. Maar in deze situatie is, net als in alle andere zaken, Zijn wijsheid oneindig veel hoger dan die van onszelf. Zouden we niet in plaats van het volgen van onze eigen verlangens, zoals de genezing van ziekte, bereid moeten zijn om de reden voor de ziekte te ontdekken? Vaak is die reden dezelfde als voor de ziekte van Lazarus, namelijk ‘tot de heerlijkheid van God’ en met het heerlijke doel dat ‘de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt’.

In iedere situatie waarin de ziekte van een gelovige tot de dood leidt, mogen we er zeker van zijn dat de Zoon van God verheerlijkt wordt. Zouden we ons hierin zelfs niet meer moeten verheugen dan in de genezing van een zieke? Iedere gelovige zal uiteindelijk opgewekt worden door de kracht van de Heer Jezus, opgewekt in een verheerlijkt lichaam dat nooit meer kan lijden aan kwalen of ziekten. De ogen van de gelovigen moeten dus veel verder zien dan dit tegenwoordige toneel van lijden en beproeving en zij moeten het wonder aanschouwen om voor de eeuwigheid gezegend te zijn, maar bovenal mag ons oog gericht zijn op de heerlijkheid van God, door Wie wij door genade op een bijzondere wijze gezegend zijn.

Moge de Heer ons helpen om ook in bepaalde moeilijke omstandigheden op aarde ons te verblijden in het besef dat de Zoon van God in deze omstandigheden verheerlijkt wordt.

L.M. Grant