… ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Psalm 23:6b

Het schaap is na alles wat het met zijn goede Herder heeft meegemaakt, eindelijk thuisgekomen. Het kijkt dankbaar terug op de leiding van zijn Herder. Op doorstane gevaren. Op grazig groene weidegronden, die zijn honger gestild hebben. Nu is het schaap volledig tevreden en bespeurt niet het minste verlangen om ook maar iets aan zijn situatie te veranderen.

Als Christenen, als schapen van de kudde van Jezus Christus, moeten wij eveneens terugkijken op ons leven en kunnen zeggen: ‘Dank u, mijn Herder! U hebt mij altijd goed geleid en voor mijn welzijn gezorgd. U hebt mij bijgestaan in tijden van crisis. U was er altijd voor mij. Nergens zou ik beter af kunnen zijn dan in uw aanwezigheid. Ik ben blij om bij u te mogen horen!’ Dat mogen we ook anderen blij en onbevreesd vertellen.

Heb jij deze Herder al aanvaard in je leven? Hij wil dat je Hem als jouw Eigenaar erkent en tegen Hem zegt: ‘Heere, hier ben ik. Leid mij zoals U dat het beste vindt!’

Zijn weg brengt ons naar het huis van de Heere, naar de tegenwoordigheid van God. Daar zullen wij als Zijn kinderen voor altijd blijven en nooit meer weg willen. Want dan zijn wij na een lange reis eindelijk thuisgekomen.

B. Bolanz