Wereldgelijkvormigheid

– Een woord van waarschuwing voor vandaag –

Het hoofddoel van Satan in onze dagen, waarvoor hij zich op alle mogelijke wijze inspant, bestaat erin de belijdenis van de hoogste en heiligste waarheden te verenigen met wereldgelijkvormigheid.

In hoeverre is hem dit gelukt?

De Christenen om ons heen verwachten terecht een uitgesproken niet-werelds gedrag bij hen die zich op hoge waarheden beroemen en belijden Christus van harte lief te hebben. Vinden zij zo’n niet-wereldse openbaring bij ons?

U allen, die zich met een ‘gekruisigde wereld’ (vergelijk Gal. 6:14) inlaat, neemt u in acht! Het enige wat kan verhinderen dat de wonderbare waarheden die wij hebben, veracht en met voeten getreden worden, is dat de getuigen van die waarheden door middel van hun wandel bewijzen dat zij ‘niet van de wereld zijn’, zoals Christus niet van de wereld was.

Met het kwaad bezig te zijn is evenwel niet de weg om de dingen te verbeteren. Bezig zijn met Christus en toewijding aan Hem kunnen alleen echte niet-wereldse kenmerken bewerken, anders wordt een kwaad slechts door een ander kwaad vervangen en tenslotte gaat er onder een strenge uiterlijke houding een zelfgenoegzaamheid verborgen, die net zo goed in strijd met de Geest van Christus is als een wereldse instelling en een werelds gedrag.

Wanneer Christus de beweegreden van onze niet-wereldse openbaring is, dan zal alles goed zijn. Is het echter ons eigen ik , dan deugt er niets van, omdat ons ik net zo ver van Christus verwijderd is als de wereld. Hij wil evenmin kloosters als kluizenaarswoningen, maar harten die zich als wezen voelen en verlangen naar een afwezige Heer – harten die voor de liefde tot de wereld en dat wat in de wereld is bewaard blijven door de gedachte die steeds bij hen aanwezig is: ‘HIJ is niet hier’.

J.N. Darby