We schieten vaak tekort…

Wat schieten we vaak te kort in het bekendmaken van Christus aan de mensen in onze toewijding aan Hem!

Ook beijveren wij ons onvoldoende niet wereldsgezind te zijn en in ons huis, onze kleding en onze manieren te laten zien, dat Christus alles voor ons is.

Uit:’Goudkorrels’

Goudkorrels is een dagboek waarin de schrijver – J.N. Darby – gedachten naar voren brengt die ons dichter bij het hart van God wil brengen en onze gemeenschap met de Heere Jezus wil versterken. Het is te verkrijgen bij Stichting Uit het Woord der Waarheid.