Twee hippies

Terwijl ik op een avond in een strandstoel zat, kwamen er langzaam twee hippies voorbij, met een glimlach op hun gezicht. Een ogenblik later kwamen dezelfde jonge mannen terug, ze bleven stilstaan en vroegen of ze een foto van mij mochten maken. Dat mochten ze. Ze bedankten me, maakten een foto en glimlachten tegen mij. Ik stond op uit mijn stoel en zei: ‘Jongelui, jullie hebben nu wel een foto van mij gemaakt, maar dat is alleen de buitenkant. Jullie weten niet werkelijk wie ik ben, want jullie kennen mijn innerlijk niet. Als jullie dat wisten, zou je misschien geaarzeld hebben de foto te maken. Ik heb een boos hart. Het is buitengewoon slecht. Ik weet dat, maar jullie wisten het niet. En ik zeg het, hoewel mijn hart gereinigd is van mijn zonden en ik nu rein ben. God heeft mijn werkelijke foto en Christus woont nu in mijn hart’.

Met grote belangstelling luisterden deze jongelui van ik schat drieëntwintig jaar naar het evangelie. Ik vroeg hun hoe ze ertoe kwamen terug te komen om een foto van mij te maken. ‘We werden aangetrokken door uw persoon en toen we verder gingen, zeiden we tegen elkaar: dat moet wel een heel tevreden man zijn’.

‘Ja, jongens, jullie hebben gelijk, dat ben ik’, zei ik. ‘Ik zal jullie meer vertellen over Hem Die mij heeft gered’. Ze luisterden. Na een tijdje bedankten ze mij en zeiden ze dat ze nooit zouden vergeten wat ik hun verteld had. En wat zegt u ervan, dat ze twintig minuten later terugkwamen en vroegen: ‘Mijnheer, vertelt u ons toch meer over Jezus’? Het duurde ongeveer twintig minuten of iets langer, toen plotseling de kleinste, langharige jongen zijn armen stijf om mij heen sloeg en zei: ‘Mijnheer, ik weet niet hoe ik u kan bedanken. Ik heb Jezus toegelaten in mijn hart’. Evenzo de andere. Het was moeilijk voor mij om hen te laten gaan. Ik vroeg hun wat ze deden voor de kost. ‘We hebben geen vaste baan waar we van leven. We gaan rond en maken foto’s van bijzondere dingen en sturen ze in om wat geld te krijgen’. Jammer genoeg konden we niet meer voor hen doen dan hen aan de zorg en liefde van God aanbevelen. Geliefde broeders, God heeft jonge mannen en vrouwen nodig om zielen voor Christus te winnen.

Walter P. Weise – USA