Na drie dagen

Vraag: Waarom zegt de Heer dat de Zoon des Mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde was (Matth. 12:39-40)? Tussen de vrijdagavond en de zaterdagmorgen zitten toch geen drie dagen! Op andere plaatsen in de Bijbel spreekt de Heer erover dat Hij op de derde dag is opgestaan (Matth. 16:21).

Antwoord: Het was bij de joden een gewoonte om de dag die begonnen was als een volledige dag te rekenen. Een dag bestaat nu eenmaal uit een deel overdag (dag) en een deel ’s nachts (nacht).

De Heer Jezus stierf op vrijdagmiddag voordat de sabbat om 6 uur ’s avonds begon. De vrijdag werd als een volledige dag gerekend (een dag en een nacht). Op de dag van de sabbat lag de Heer in het graf (een dag en een nacht). Op de zondag is Hij opgestaan. Opnieuw een dag en een nacht. Zo zijn we – heel eenvoudig – bij het getal drie gekomen.

Overigens tellen de joden een deel van het jaar ook als een volledig jaar. Als een koning in December de troon besteeg begint in januari al het tweede jaar van zijn regering. Hij is dan natuurlijk pas 4 weken aan de macht. Dit is hetzelfde principe wat eigenlijk niet voor moeilijkheden zou moeten zorgen.

Ik wil graag in deze samenhang ook nog op Esther 4:16 en Esther 5:1 wijzen. Esther zei dat de mensen drie dagen en nachten moesten vasten. En toch waren dat niet drie keer 24 uur want op de derde dag verscheen Esther alweer voor de koning. Hier zien we hetzelfde: een deel van een dag wordt als een volledige dag gerekend.

Gerrid Setzer