Manna in de morgen

‘Zo verzamelden zij het elke morgen, ieder naar wat hij eten kon, want zodra de zon heet werd, smolt het weg’ (Ex. 16:21).

Ligt er ook voor ons niet een les in het feit dat de Israëlieten het manna ’s morgens vroeg moesten verzamelen, ‘voordat de zon heet werd’? We kunnen ons moeiteloos voorstellen wat met de heet schijnende zon bedoeld wordt. Als de alledaagse bezigheden met hun problemen en zorgen begonnen zijn, is het over het algemeen te laat om je daartegen te wapenen.

Het zal niet voor iedereen haalbaar zijn om vroeg in de morgen op te staan en zich te wijden aan de grondige studie van het Woord van God. Voor sommigen is dat heel moeilijk of vanwege gezondheidsredenen niet mogelijk. Veel mensen ligt het ook gewoon beter om zich ’s avonds, na het dagelijkse werk, met het Woord van God bezig te houden. We willen dat alles onderkennen. Velen van ons hebben ook ’s nachts het Woord van God bestudeerd en God heeft Zijn zegen daaraan gegeven.

Ondanks dat willen we de volgende twee punten hier noemen. Als we hier vanuit het oogpunt van het manna naar kijken, is er voor het bezighouden met Christus geen betere tijd dan de ochtend. Wat kan gezegender zijn dan dat de eerste indrukken van de dag gevormd worden door de Persoon van Christus, als je nog helemaal alleen met Hem bent? Later komen zo veel indrukken en invloeden van de wereld op ons af dat er kracht en energie voor nodig is om je daarvan vrij te maken.

Dat is ook het eerste waaraan we zouden moeten denken. In de morgen de draad van heerlijke omgang weer op te pakken die ons de vorige avond bij het inslapen is ontglipt, is een heerlijke ervaring die de psalmist al beschreef: ‘… ontwaak ik, dan ben ik nog bij U’ (Ps. 139:18).

Maar ten tweede is het een absolute noodzaak om het manna in de morgen te eten. Geen van ons weet wat de voor ons liggende dag aan verzoekingen en gevaren zal brengen. Dat ze zullen komen, staat echter vast. Hoe kunnen wij zonder met de Heer Jezus in contact te zijn geweest en onze innerlijke mens met Hem gesterkt te hebben, de dag ingaan? Hoe zullen wij de kracht vinden om in de hitte van de dag de wil van God in de situatie te herkennen en te doen? Moeten we ons dan verwonderen over ons veelvuldige tekortkomen, als we het verzuimd hebben om voor die tijd – ook al is het maar even – met Christus bezig te zijn geweest?

Dat de Heer schietgebedjes tijdens het gevecht van de dag verhoort, heeft menigeen vaak ervaren. Maar het is toch iets groots en vrijwel onmisbaar, om in een zekere mate van concentratie van de geest de dag met Christus begonnen te zijn.

Laten we daarom deze weinige minuten in de morgen niet door de satan laten roven! Hij zal er alles aan doen om ons dit beetje bij beetje te ontfutselen, want hij weet vaak beter dan wij hoe belangrijk deze minuten zijn voor het overwinnen van de gevaren en moeilijkheden van de dag.

Christian Briem