Door lijden naar de heerlijkheid

We zijn allemaal geneigd terneergedrukt en moedeloos te worden als onze levensomstandigheden moeilijk en vol zorg zijn en de beproeving van het geloof maar voortduurt. Hoe kunnen we dan weer blij worden en met nieuwe moed verdergaan?

God komt ons, Zijn kinderen, door Zijn Woord te hulp. In de Bijbel stelt Hij ons het heerlijke doel voor ogen: eeuwige blijdschap en ongestoord geluk bij Hem in het Vaderhuis. Hij verzwijgt echter niet dat de weg tot heerlijkheid door lijden voert, net als bij de Heer Zelf. ‘Moest de Christus dit niet lijden, en in Zijn heerlijkheid ingaan?’ (Luk. 24:26).

Nu mag de wereld nog met ons spotten. De omstandigheden in onze gezinnen of onder de gelovigen kunnen ons drukken. De dood kan ons kwellen, maar de weg die we door geloof gaan, leidt naar boven, naar de eeuwige gelukzaligheid Thuis.

De weg door het tranendal heeft de eeuwige vreugde als doel. De Heer Jezus Zelf bemoedigt ons met de woorden die Hij tot Zijn discipelen sprak: ‘In de wereld hebt u verdrukking; maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’ en: ‘Ook u hebt dan nu wel droefheid; maar Ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen’ (Joh. 16:33,22). Zoals de droefheid van de discipelen veranderde in blijdschap, toen ze de opgestane Heer zagen, zo zal onze blijdschap onbeschrijfelijk zijn als we Hem in de hemel zullen zien.

M. Graf