Leringen van boze geesten – Brazilie

Rondblik – Brazilië

De Schrift spreekt over ‘leringen van boze geesten’. Nu, we worden er hier wel mee geconfronteerd. Hoe meer je met de mensen in aanraking komt, des te meer ontdek je dat bijna iedereen hier in contact staat met een of andere vorm van spiritisme. Daarnaast heb je dan nog de drie ‘dwaalgeesten’ van Mormonen, Jehova’s Getuigen en Adventisten. Al deze bewegingen werken met veel lectuur en ‘van huis tot huis’. Je hoort hen niet zoveel op de radio en ze schijnen zich minder druk te maken voor grote campagnes, maar ze zien er wel op toe dat elk huis bezocht wordt!

Het is daarbij opvallend dat er bijna geen evangelische groep is die regelmatig huis aan huis werk verricht. Men besteedt veel aandacht aan programma’s, kunst en muziek en allerlei organisaties en speciale samenkomsten, waar men uiteindelijk toch maar een zeer beperkt aantal mensen bereikt die al kennis van het evangelie hebben. Telkens wanneer wij zo van deur tot deur gaan, zeggen de mensen zelf dat wij de enige evangelischen zijn die bij hen aan de deur komen, maar dat ze vaak bezoek krijgen van bovengenoemde sekten. Het krioelt van huizen met banda’s, dat zijn huizen waar kleine groepjes spiritisten hun praktijken uitoefenen. Zo verspreiden ze zich en dringen ze door tot in alle hoeken.

Veel echte gelovigen zouden moeten beginnen met huis aan huis goede geschriften te verspreiden en dan wel regelmatig en systematisch, zodat iedereen een kans krijgt het eenvoudige evangelie te horen. Het zou ook geweldig zijn om, in plaats van op een gebouw te wachten en een gemeente met leden te organiseren, in allerlei huizen eenvoudige Bijbelstudies of gesprekken te hebben. Wij hebben misschien te sterk de nadruk gelegd op ‘concentraties’ op bepaalde officiële plaatsen, terwijl God juist ‘verspreiding’ van Zijn getuigenis wil. Misschien zullen de omstandigheden ons er nog eens toe dwingen om ‘huisgemeenten’ te hebben en grondig te evangeliseren door het persoonlijke getuigenis van elk echt kind van God in zijn eigen omgeving. We hebben grote behoefte aan eenvoudige en Bijbelse geschriften die heel duidelijk de grondwaarheden van het evangelie naar voren brengen. Ook hier bestaat het gevaar om alleen maar te denken aan de vormgeving van de traktaten om ze aantrekkelijk te maken voor het oog en om ze te vullen met sentimentele verhaaltjes, zonder voldoende aandacht te besteden aan het duidelijk maken van de inhoud van het evangelie. Het is opmerkelijk hoe valse sekten hun leer grondig uitwerken en de mensen in dit opzicht niet vermaken. Inderdaad, de kinderen van het licht zijn vaak lang niet zo wijs als de volgelingen van satan.

De laatste tijd hebben we hele series flatgebouwen doorgewerkt. In totaal hebben we nu ongeveer tweehonderd huizen waar we regelmatig terug mogen komen om geschriften af te geven. Na verschillende malen aan de deur te komen, is er vaak een prachtkans voor goede gesprekken en voor vragen over de gelezen geschriften. Het komt natuurlijk ook voor dat mensen zich bij de tweede keer gaan verzetten omdat ze doorkregen waar het om gaat!

De algemene gedachtegang is dat alle godsdiensten goed zijn en goede werken doen. Wat geheel ontbreekt, is de ‘zondeovertuiging’; moge Gods Geest dit schenken in vele harten door het zaad dat wij mogen zaaien. Helaas willen de mensen God vaak voor hun materiële en lichamelijke noden.

Een jonge vrouw die de deur opendeed, vertelde me onmiddellijk over haar angst voor een stem die haar bij de naam roept. Ze zei: ‘Toen u belde, wilde ik net naar buiten gaan, want als ik in de keuken ben, word ik geroepen; ga ik naar de voorkamer, dan wordt er geklopt en geroepen; meneer, kunt u me vertellen wat dat allemaal betekent?’ Ik vroeg haar onmiddellijk of ze contact had met ‘banda’s’. Ze vertelde me al gauw dat ze een ziekte heeft en dat ze onder behandeling staat van verschillende mediums! Zelf was ze niet op die gedachte gekomen, maar een goede (?!) vriendin had haar daar gebracht. Maar het vreemde is: als wij hen bij de Heer willen brengen, dan zijn ze bang en willen ze niet!

De laatste weken komen er zo’n tien tot vijftien mensen (klein en groot) in onze huissamenkomst. Die weduwe over wie we al geschreven hebben, komt nu met een paar van haar kinderen. Een onderwijzeres komt nu regelmatig en nodigt anderen uit. Hoewel ze zelf nog geen beslissing genomen heeft, zien we haar veranderen en nadert ze tot de Heer en tot ons. Ze komt met verlangen en wil graag met Hilde verschillende van haar vriendinnen opzoeken. Een echtpaar dat naar onze samenkomsten kwam, is in materiële nood geraakt en hij is nogal van de kook en blijft nu ‘s zondags thuis, ook omdat ze geen geld hebben om benzine voor hun auto te kopen of voor de bus (ze wonen een heel eind hier vandaan). We vragen veel gebed voor een werk van de Geest in de harten.

De uwen in Christus verbonden,

Martien, Hilde en Louis van Driel.