Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

Psalm 23:3b-3c

Zoals schapen altijd alleen maar op wegen gaan die ze al kennen, en blindelings hun voorman volgen, zo houden ook mensen krampachtig vast aan hun slechte gewoonten, hoewel ze weten dat daardoor in het leven van anderen al veel schade is aangericht. Christus Jezus biedt iedereen een alternatief aan voor de uitgetreden paden, die alleen tot ellende voeren.

Hij zegt van zichzelf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven! Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Ondanks deze heldere uitspraak willen de meeste mensen helemaal niet door een goede Herder geleid worden. Ze gaan veel liever hun eigen weg. Het gevolg daarvan is dat we nu in een wereld van zulke ‘verdwaalde schapen’ leven: verwonde harten, zieke zielen en gebroken gezinnen in een samenleving die wordt gekenmerkt door egoïsme en hebzucht.

Ook als christen moet ik mij steeds weer afvragen: laat ik mij werkelijk leiden? ‘Wie mij wil volgen, laat die zichzelf verloochenen!’, zo zegt Christus Jezus.

Dat wil zeggen: niet het meest van mijzelf houden, maar voor de Heere Jezus de eerste plaats in mijn leven inruimen. Niet de menigte volgen, maar bereid zijn om alleen te komen staan. Niet op mijn rechten staan, maar ervan afzien en alle trots opgeven. Dat is moeilijk, maar het maakt vrij.

B. Bolanz