Korte biografische schets van W.J. Lowe [1838-1927]

Gedurende de jaren 1856-1857 bezocht W.J. Lowe het Elm Grove Collegiate Institution, nabij Ealing, waar hij de hoogste onderscheidingen behaalde; in het laatste jaar won hij de zilveren medailles voor Grieks, Latijn, Frans, Duits, meetkunde en algebra, met de hoogste cijfers voor ijver en doorzettingsvermogen; dit alles bewees dat hij een natuurlijke bekwaamheid bezat die ver boven het gemiddelde uitsteeg…

Op zesentwintigjarige leeftijd perfectioneerde hij zijn kennis van het Frans bij een oudere zuster in Zwitserland. Over haar godsvrucht en doelmatigheid als lerares sprak hij dikwijls in dankbaarheid tot God; zijn doel was toen om voor de Heer te gaan werken in Québec onder de Frans-Canadese bevolking.

Het was in deze tijd dat hij op het pad kwam van wijlen broeder J.N. Darby… J.N.D., en anderen die hij in Pau om zich heen had verzameld, waren in die tijd nauw betrokken bij het werk om de Schrift in het Frans te vertalen, een werk dat zich later uitbreidde naar het Duits, Nederlands, Italiaans en Engels. De drukproeven van het Franse Nieuwe Testament werden in het begin terloops doorgegeven aan br Lowe om te bekijken, en het aantal afwijkingen dat hij vond en de waardevolle verbeteringen die hij voorstelde, maakten zo veel indruk op broeder Darby dat hij zei: ‘Jij bent precies de man die we hier nodig hebben, je moet nu stoppen en ons helpen.’

… Zo begon een vriendschap en een dienst samen met J.N.D. die een wereldwijde invloed had, en die duurde tot het heengaan van de laatste in Bournemouth in 1882. Broeder Darby zei in zijn latere jaren dikwijls dat hij niemand kende met de kennis en het algemene begrip van de waarheid in haar details, die W.J.L. bezat…

Hoewel broeder Lowe in Engeland niet zo bekend was als op sommige plaatsen in het buitenland, liet wat hij zei nooit na de aandacht te trekken en het respect en de goedkeuring af te dwingen van hen die het voortouw namen onder de heiligen. Hij reisde en werkte onophoudelijk voor de Heer, en was zeer bekend in de vergaderingen in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en Zwitserland, waarvan niet weinige de vrucht waren van zijn eigen bediening. Hij bezocht ook diverse keren de Verenigde Staten en Canada…

Op 15 september 1885 trouwde hij met Ellen McAdam, de dochter van de overleden br. Christopher McAdam, uit Notting Hill, nadat hij gedurende vele jaren de familie had gekend en had meegewerkt aan veel diensten voor de Heer; hun huwelijksreis werd doorgebracht in Dillenburg, in Duitsland.

 Zelfs in deze periode werd onze broeder zo in beslag genomen door het werk van de Heer dat zij pas op 19 september om 22.30 uur in Dillenburg aankwamen, vanwege bezoeken onderweg aan verschillende vergaderingen in Nederland. Ook de tijd in Dillenburg werd gevuld met lezingen, bezoeken en samenkomsten, zoals zijn gewoonte was, waaronder een conferentie van vier dagen in Elberfeld.

Uit: A Brief Account of the Life and Labours of the late W.J. Lowe. London, C. A. Hammond, c.1927