Onze hoop en verwachting

Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, Die het lichaam van onze vernedering veranderen zal tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid. Filippi 3:20-21

De hoop of verwachting van de gelovige is dat de Heer Jezus zal komen om zijn lichaam van vernedering te veranderen en het net zo te maken als het lichaam van Zijn heerlijkheid. Of hij nu geroepen wordt om te sterven vóór deze gebeurtenis of dan nog in leven zal zijn doet daar niets aan af. De verandering moet plaatsvinden; en de hoop is zeker. Als hij sterft vóór de komst van de Heer, zal zijn vergankelijkheid onvergankelijkheid aandoen; en als hij nog op aarde leeft, zal zijn sterfelijkheid onsterfelijkheid aandoen. Het gezag voor deze hoop die wij hebben vinden we niet alleen in het Woord (1 Kor. 15:53-54), maar ook in het volbrachte werk van Christus.

De gelovige heeft alle reden om vast te geloven dat niet alleen zijn ziel, maar ook zijn lichaam is verlost door het kostbaar bloed van Christus. Als door Gods genade zijn ziel verlost is, mag hij erop vertrouwen dat uiteindelijk ook zijn lichaam zal delen in de verlossing.

De apostel Paulus had geleerd deze heerlijke vervulling voor zichzelf en voor alle gelovigen te verwachten. Wij beperken de verlossing van God wanneer we haar zegen beperken tot de ziel, en de verandering van het lichaam van iets anders dan de redding afhankelijk laten zijn.

Sommige mensen beweren dat de verandering van de gelovige afhangt van zijn heiliging, anderen dat het afhangt van zijn verwachting van de verschijning van de Heer; terwijl de apostel zegt dat wie door Hem gerechtvaardigd zijn, ook door Hem verheerlijkt zijn (Rom. 8:30).

En ergens anders vertelt hij ons dat God iedereen die in Jezus ontslapen is, met Hem zal brengen; en dat de gelovigen die nog leven en die overblijven tot de komst van de Heer, samen met de gestorvenen (die eerst opgewekt zullen worden) de Heer tegemoet zullen gaan; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn (1 Thess. 5:14-18). De verlossing van de gelovige zal pas helemaal compleet zijn wanneer de Heer komt.

Meat in Due Seaon