Hij lag te slapen

‘Hij was in het achterschip en sliep op het kussen; en zij wekten Hem en zeiden tot Hem: Meester, bekommert U er Zich niet om dat wij vergaan?’ (Mark. 4:38).

Het was een prachtige dag geweest. Er wilden zo veel mensen naar de Heer Jezus luisteren dat Hij aan boord gegaan was van een schip en vanaf het water tot hen gesproken had terwijl zij langs de kant samendromden. Nu was het avond en de discipelen hadden Hem, zoals Hij was, in het schip meegenomen en voeren naar de overkant, zoals Hij gevraagd had (vs. 35-36).

Plotseling werd het schip getroffen door een hevige storm en voordat de discipelen er iets aan konden doen, begon het vol water te lopen (vs. 37). En achter hen bevindt Hij Zich: werkelijk een Man Die op die dag Zijn kracht verbruikt had in onbaatzuchtige dienst (Jes. 49:4). Hij lag te slapen op een kussen in het achterschip, waar ze Hem wilden laten uitrusten toen ze aan boord kwamen.

Nu zien zij Hem. Ze wekken Hem uit Zijn slaap en beschuldigen Hem er in feite van dat Hij Zich niet om hen bekommert. Het zijn niet zozeer de wind en de golven die Hij bij het ontwaken in Zijn gezicht voelt, maar hun verwijtende woorden. Maar hoe vermoeid Hij ook is, Hij is volmaakt geduldig en waarlijk God; Hij bestraft de wind en de golven met de woorden: ‘Zwijg, wees stil!’ (vs. 39).

Dan ontstaat er een grote stilte, die opgeluisterd wordt door Zijn vriendelijke woorden: ‘Waarom bent u zo bevreesd? Hoe hebt u geen geloof?’ En hierdoor vult een nog grotere vrees hun hart. Ze zeggen tegen elkaar: ‘Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’ (vs. 40-41). Ze moesten nog veel leren, maar later zou een van hen schrijven aan gelovigen die door een ander soort storm gingen: ‘Hij zorgt voor u’ (1 Petr. 5:7).

Hoe dom van de discipelen om te denken dat ze vergaan, terwijl de Heer Jezus bij hen in het schip is. Maar hoe vaak lijken wij niet op hen, terwijl wij als gelovigen nog veel minder te verontschuldigen zijn! Laten wij van hun ervaring leren en Hem met ons meenemen, zoals Hij is, waarheen Hij ons ook vraagt te gaan. Laten we Hem niet vergeten, maar vertrouwen op Zijn liefde en kracht in iedere situatie van ons leven.

S. Attwood