Het werk van een evangelist doen

Dit is het korte artikel van br. Stoney waarnaar in het artikel van br. H.L. Heijkoop (Is evangelisatie de eerste taak van de gelovigen?) wordt verwezen:

Deze opdracht is het fundament van alle dienst die nu gebeurt. De grootste evangelist van deze tijd kan die opdracht niet hoger schatten dan ik doe. Ik zie dat Timotheüs als dienstknecht van de Heer in een tijd waarin alles in verwarring was, en de oren zich afgewend hadden van de waarheid, de opdracht kreeg het werk van een evangelist te doen. Ik zeg altijd dat iemands toestand bepaald wordt door het evangelie dat hij ontvangen heeft; daarom geloof ik dat er geen interessanter werk is dan het evangelie te verkondigen. Ik voel niet dat ik zelf zondaars tot staan breng; maar ik verlang er wél naar. Maar u weet hoe ik het evangelie liefheb, en hoe ik mij verblijd in het helpen van zielen door het evangelie. Ik heb vaak gewenst dat ik vrij was om door heel Engeland te reizen om het evangelie te verkondigen, zo goed als ik dat kan. En ik verlang er naar te zien, dat het aan iedere ziel gebracht wordt. Ik geloof dat iedere gelovige, zover als het hem of haar mogelijk is, moet helpen verloren zielen te bereiken. En ik geloof: hoe meer u in overeenstemming bent met het hart van Christus, des te meer zult u dit doen.

Ik zeg vaak: ‘Als ik heel dicht bij Hem was, kon ik geen zondaar voorbij gaan zónder hem te vertellen over de Heiland, en ik zou geen gelovige kunnen ontmoeten zónder hem te vertellen van Christus, zijn Leven in de hemel’. Moge de Heer ons meer ijverig maken in het voorstellen van het Woord van het leven aan verloren zielen. Ik voel mijn hart soms diep bewogen als ik aan die mensen denk. Maar ik kan zeker niet goedkeuren dat zij alle aandacht vragen, en dat de dienst aan de gelovigen tekort komt.

J.B. Stoney