De HEERE is mijn Herder

Psalm 23:1a

Zijn wij, mensen, in feite niet erg goed vergelijkbaar met schapen?

Onze kuddementaliteit, onze koppigheid en onze angst zijn toch typisch iets wat aan een schaap doet denken. Daarom hebben we vaak iemand nodig die ons kan laten zien dat onze eigen wegen niet altijd de beste zijn. Want wat er met een schaap gebeurt, hangt af van zijn eigenaar.

Er zijn herders die hun kudde onbaatzuchtig leiden en hun leven ervoor op het spel zetten. Andere verwaarlozen en mishandelen de dieren. Ze laten ze verhongeren en uitdrogen.

Bij het zoeken van iemand die hun de weg kan wijzen, komen veel mensen helaas bij de verkeerde persoon uit. Ze worden door ideologieën verleid in plaats van geleid, door andere personen verwond in plaats van verzorgd. Ze zoeken iets wat hun leven zin geeft, maar ze ervaren in plaats daarvan de ene na de andere teleurstelling. Uiteindelijk komen ze tot de conclusie: waar ze aanvankelijk enthousiast over waren en waarvan ze dachten: ‘Ja, precies, dat is het juiste voor mij!’, dat heeft hen juist op een doodlopende weg gebracht.

Jezus Christus wil mijn goede Herder zijn. Hij, de Schepper van alle dingen, heeft ook mij geschapen; daarom kent Hij mij beter dan wie dan ook. Hij weet wat ik nodig heb en wat mijn hart verlangt. Hij wil mijn verlangens bevredigen en me de weg wijzen. Hebben wij ons al bewust aan Zijn leiding toevertrouwd? Dan kunnen we vol blijdschap zeggen: ‘Ja, de Heere is mijn herder!’

B. Bolanz