Geen datumvaststelling alstublieft!

De Schrift zegt dat de glorieuze zichtbare terugkeer van de Heer Jezus naar de aarde voorafgegaan zal worden door veel tekenen. Toch worden we er door Christus ernstig voor gewaarschuwd om geen datum vast te stellen voor Zijn komst, want ‘van die dag en dat uur weet niemand’ (Matth. 24:36).

Er worden echter in de Bijbel in het geheel geen tekenen genoemd die verbonden zijn met de opname van de Gemeente, dus hoeveel dwazer nog zou het zijn om een datum vast te stellen voor deze gebeurtenis! De hoop van de gelovige is niet afhankelijk van een gebeurtenis in deze wereld. De Heer Jezus kan op elk moment komen om ons op te halen, zodat wij ‘voor altijd’ met Hem mogen zijn. Ja, Hij zal ‘voor ons’ komen, zodat wij bij Zijn komst in heerlijkheid ‘met Hem’ geopenbaard zullen worden.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat deze dingen die verbonden zijn met Christus’ komst al een schaduw over de wereld werpen. Veel van de ‘tekenen’ van de komst van de Heer, als ze niet al plaatsvinden, verschijnen tenminste al aan de horizon.[1]Velen geloven dat de oprichting van de staat Israël en de terugkeer uit de Joodse diaspora profetisch gezien veelbetekenend is – het wordt door sommigen het ‘superteken’ genoemd. De gebeurtenissen die zich tegenwoordig in onze wereld voordoen, bereiden zonder twijfel de weg voor de vervulling van de eindtijdprofetieën.

Veel gezinnen genieten ervan om legpuzzels te maken, en er zijn situaties die iedereen die zich met deze ontspanning bezighoudt, herkent. Er is bijvoorbeeld altijd dat ene ‘vreemde’ stukje dat nergens lijkt te passen. Soms vraag je je af of de medewerkers van de ‘puzzelfabriek’ het er voor de grap bij gedaan hebben. En dan is er het lege plekje waarvan je denkt dat het nooit ingevuld zal worden, en volgt de ‘het stukje is kwijt’-discussie; bijvoorbeeld: ‘De kleinkinderen zullen het wel in hun zak gestopt hebben’, wat wij nog weleens zeggen. Maar op een bepaald moment is het ontbrekende stukje toch weer terecht! En dat lege plekje wordt gevuld met verontschuldigingen aan de kleinkinderen – het puzzelstukje was er al die tijd gewoon!

Tegen de tijd dat de puzzel bijna klaar is, lijken de stukjes steeds sneller op hun plek te vallen en hoeft er minder geraden te worden. Dit maken van een legpuzzel lijkt veel op onze wereld vandaag de dag – de ontbrekende ‘stukjes’ verschijnen en de dingen vallen samen en dit gebeurt in een steeds sneller tempo. Maar laten we ons ervoor hoeden om een datum vast te stellen voor de komst van de Heer. De neiging van sommige Christenen om dit te doen, heeft helaas geleid tot veel smaad en spot over de waarheid van Christus’ wederkomst.

Ten slotte moet nog eens benadrukt worden dat de profetieën over Christus’ tweede komst, zoals in Zacharia 14, een letterlijke vervulling zullen krijgen. Een theologisch systeem dat grote invloed heeft onder gelovigen, leert dat deze profetieën op een ‘geestelijke’ manier begrepen moeten worden. Deze profetieën worden ‘vergeestelijkt’: de profetie van Zacharia 14 betekent dan niet dat Christus letterlijk op de Olijfberg zal staan, maar het is een symbool van Zijn huidige regering vanuit de hemel.

Maar als de profetieën over Christus’ eerste komst letterlijk vervuld zijn (en iedere ware gelovige erkent dat dit het geval is), op welk gezag kan dan een letterlijke vervulling van Zijn tweede komst ontkend worden? Er zijn meer dan honderd profetieën over de eerste komst van de Heer en er zijn er meer dan tweehonderd over Zijn tweede komst, die nog in vervulling moeten gaan. Jehova-Jezus zal inderdaad letterlijk opnieuw op de Olijfberg staan!

Brian Reynolds

Voetnoten

Voetnoten
1 Velen geloven dat de oprichting van de staat Israël en de terugkeer uit de Joodse diaspora profetisch gezien veelbetekenend is – het wordt door sommigen het ‘superteken’ genoemd.