Een treffend citaat

‘Als ik met de luidste stem en de duidelijkste uitleg uitkom voor elk gedeelte van Gods Woord, behalve dat ene kleine punt dat de wereld en satan juist op dát moment aanvallen, dan belijd ik Christus niet, hoe moedig ik verder ook met mijn mond van Hem getuig.

Waar de strijd hevig is, dáár wordt de trouw van de soldaat aangetoond. En als die soldaat op alle andere fronten standhoudt, maar op dat ene punt achteruit deinst, dan is dat niets anders dan vlucht en schande’. [1]Dit citaat wordt vaak toegeschreven aan Maarten Luther. Zeker wenste hij aan Gods Woord vast te houden, maar dit citaat is afkomstig uit een boek over de reformatietijd: The Chronicles of the … Continue reading

Geldt dat niet voor elk van ons – in gezin en (ongelovige) familie, in de buurt, op school, tijdens studie, stage, opleiding en werk?

Durven wij, durf ik, durf jij nog als een trouw soldaat van Jezus Christus stand te houden als het gaat…

… om de wondermooie schepping in plaats van een verwoestende oerknal?

… om de grootheid, creativiteit en majesteit van de almachtige Schepper in plaats van toeval?

… om Gods scheppingsorde?

… om de plaats van man en vrouw, ouders en kinderen?

… om het unieke karakter van het door God ingestelde huwelijk?

… om de rechten van onze Heere Jezus op heel ons persoonlijke leven?

… om Zijn Hoofdschap over de Gemeente?

… om Zijn rechten en absolute gezag, wanneer Hij de Zijnen rondom Zichzelf vergadert?

… om Zijn liefde voor de Gemeente, die Hij binnenkort komt halen?

… om Zijn liefde voor Israël, waarmee Hij de draad weer zal oppakken?

… en om nog zoveel meer waarvoor een soldaat mag strijden?

Laten we niet vergeten: als we juist dat ene punt dat nu wordt aangevallen, stilletjes verzwijgen, dan is dat een blijk van ontrouw, vlucht en schande voor elke discipel van Christus.

E.H.W. Luimes

Voetnoten

Voetnoten
1 Dit citaat wordt vaak toegeschreven aan Maarten Luther. Zeker wenste hij aan Gods Woord vast te houden, maar dit citaat is afkomstig uit een boek over de reformatietijd: The Chronicles of the Schoenberg Cotta Family, E.R. Charles.