Dopen

Niemand die met God wandelt, in onderworpenheid aan Zijn Woord, zal lichtzinnig denken of spreken over dopen. Als het de Heer heeft behaagd het te gebruiken als een verordening van Zijn huis kan niemand het afdanken of versmaden zonder schade te lijden. En dat wordt niet anders door te zeggen dat nu de doop met de Heilige Geest het belangrijkste is. De geestelijke persoon vindt voor alle tijden onderwerping aan de Heer in alle dingen het belangrijkste!

Even schadelijk, en een duidelijk bewijs van vleselijkheid, is het altijd te praten over het onderwerp’ van de doop. Niemand laat zijn onwetendheid van het ware karakter en betekenis van de doop meer zien, dan deze die, omdat ze de ware vorm van dopen gevonden hebben, die vorm tot de doop zelf maken, alsof een man onder water duwen belangrijker is dan de Naam van de gezegende Persoon die in de instelling gebruikt wordt en zo op degene die gedoopt wordt gelegd wordt.

Men zal vinden, dat, naarmate men de doop op de voorgrond stelt en die of die vorm er van of die of die toepassing er van, maakt tot een zaak die de gemeenschap van de heiligen aantast, men in dezelfde mate Christus uit het oog verliest en hun geestelijke toestand en onderwijs een joods, wettisch karakter zal hebben. In plaats dat Christus in het hart regeert en de mens vormt, is het dat wat vereist wordt of dat wat verboden wordt.

De genadige Heer make Zijn geliefd volk bekwaam in alle dingen nederig onderdanig aan Hem te zijn en zich altijd in Hem te verblijden.

Missionary Gleanings