De olie bleef stromen

‘En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen’ (2 Kon. 4:6).

Dit vers sluit een ontroerend verslag af in het leven van de profeet Elisa. Een wanhopige weduwe had een beroep op hem gedaan omdat haar schuldeisers haar twee zonen als slaaf wilden meenemen als betaling voor haar schulden. Elisa’s oplossing bracht de kracht van God in de situatie – zij moest zo veel mogelijk kruiken lenen van vrienden en buren en ze vullen vanuit een enkel kruikje olie dat ze nog in huis had. Ze geloofde de profeet en gehoorzaamde zijn voorschriften en verkreeg een grote hoeveelheid olie, waarvan de opbrengst voldoende was om haar schulden te betalen.

Ten minste drie prachtige lessen kunnen uit deze gebeurtenis getrokken worden, als wij aan de olie denken als beeld van de Heilige Geest.

  1. De gebruikte kruiken moesten leeg zijn voordat ze gevuld konden worden met olie. Zo moet ook ons leven leeg zijn van onszelf en van zonde als wij bruikbaar willen zijn als vervuld met de Heilige Geest (Ef. 5:18).
  2. De olie bleef stromen zolang er lege kruiken waren. Wat een uitingen van de kracht van Gods Geest zouden wij zien in de wereld als er meer lege kruiken waren! O, dat meer van ons met Paulus konden zeggen: ‘mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de Geest en van kracht’ (1 Kor. 2:4).
  3. Er was één leven op aarde waarin de olie nooit ophield met stromen. Onze dierbare Heer Jezus Christus wandelde zó in de kracht van de Heilige Geest dat God voortdurend verheerlijkt werd in al Zijn gedachten, woorden en daden. Luister naar het klinkende getuigenis van Johannes de doper over zijn (en onze) Heer: ‘Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God; want God geeft de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven’ (Joh. 3:34-35).

G.W. Steidl