De HEERE heeft mij geantwoord

‘Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees’ (Ps. 34:5).

Als u een kind van God bent, dan is dit vers voor u. Het maakt niet uit waar u zich in deze wereld bevindt of hoe gering op dit moment uw positie in het leven is, want de Heer zal u horen en kan u redden uit alles wat u vreest. Vers 7 geeft ons een belofte – er staat: ‘Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden’.

Het is geweldig om te beseffen dat diezelfde God van het heelal kan worden aangeroepen, zelfs door de meest onaanzienlijke gelovigen, en dat de Heer hen antwoordt en redt. Of u nu rijk of arm bent, heel jong of heel oud, gezond of lijdend aan gebreken, dezelfde God Die de psalmist hoorde en verloste, hoort ook u precies waar u bent. Wat een troost is het om te weten: ‘De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep’ (Ps.34:16) en: ‘De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen’ (Ps. 34:8).

Hoe vergaat het u op dit moment? Soms is het pad waarop wij wandelen, steil en vol stenen en lijkt het of wij van alle kanten tegengewerkt worden en helemaal alleen staan. Dit zijn de tijden waarin de ziel op de proef gesteld wordt. Soms leidt teleurstelling over moeilijke tijden tot een verbitterd hart en dat maakt ze nog moeilijker. Bedenk op dergelijke momenten dat u nooit alleen bent, zelfs op de donkerste dag of te midden van de moeilijkste omstandigheden. Dezelfde Heer Die Zijn ogen liet rusten op Zijn dienstknecht David, heeft ook nu Zijn ogen op u gericht. Dezelfde God Die trouw voor David zorgde en hem leidde, hoort ook uw geroep. David vertrouwde erop dat de Heer hem zou redden – wij kunnen Hem ook ten volle vertrouwen!

S.J. Faulkner