De bewaker van de deur

Het hart van de herder zoekt op een onzelfzuchtige manier alleen het beste voor zijn schapen – totaal in tegenstelling tot de dieven en rovers, die alleen komen om te stelen en te doden.

Hoe ziet het er in jouw leven uit? Zijn er in het verleden ook bij jou mensen binnengedrongen die jou misbruikt, uitgebuit en verwond hebben, omdat ze alleen op hun eigen voordeel uit waren? Dan weet je hoe pijnlijk zoiets kan zijn, hoeveel schade dat in je leven kan aanrichten.

Wantrouwig geworden, hebben veel mensen op grond van slechte levenservaringen verkeerde voorstellingen, ook over de goede Herder, ontwikkeld. Ze denken over Hem: Hij stelt mij onmogelijke eisen. Is Hij niet een spelbederver en berooft Hij mij niet van de laatste vreugde en plezier in het leven? Dor en saai, dat kan toch niet waar zijn!’

Nee! Integendeel: God wil jou vanbinnen rijk maken en je een nieuw, vervuld leven geven! Hij wil alle wonden van je ziel helen, alle teleurstellingen wegnemen en je nieuwe hoop schenken.

Het zou jammer zijn als je tevergeefs en wanhopig je problemen zelf probeerde op te lossen en als het je toch steeds weer niet zou lukken.

Laat je door niets verhinderen je leven aan Jezus Christus toe te vertrouwen.

B. Bolanz