Dankbaarheid

‘Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden’ (Ps. 103:2).

Als je voldoende eten in de koelkast hebt, kleren om aan te trekken, een comfortabel dak boven je hoofd en een warm bed om in te slapen, ben je rijker dan de meeste mensen op deze aarde. Als je kunt lezen, heb je een vaardigheid die bijna een miljard mensen niet hebben.

Wanneer je een Christen bent, bezit je nog veel meer kostbaarheden waarvoor je de Heer mag danken, namelijk vergeving van zonden, bewaring voor het oordeel van God en vrede met God, de wetenschap een kind van God te zijn, een plaats in de hemel te ontvangen, het eeuwig leven te bezitten en een blijvende vreugde te kennen! Er zijn veel dingen waarvoor we de Heer mogen danken! Schrijf alle dingen eens op waarvoor je de Heer zou kunnen danken. Je zult verbaasd zijn hoeveel punten je zo achter elkaar kunt noemen! Dank God concreet en bewust voor Zijn geschenken, want daarmee eer je Hem – en het maakt je gelukkig. Iemand die gelukkig is, hoeft niet per se dankbaar te zijn. Maar iemand die dankbaar is, is wel gelukkig!

Gerrid Setzer