Dag van kleine dingen

Broeder Jacques Thomas schreef:

De Heer bemoedigt ons steeds weer op de weg, hoewel we in de tijd van de kleine dingen leven. Maar ‘wie veracht de dag van de kleine dingen?’ Een ieder die de eerste tempel gezien had, moest huilen, maar de Heer zag op het werk dat Zerubbabel gedaan had en verheugde Zich daarin.

Wij zouden zo graag de grote bewegingen willen zien die in vroegere tijden grote zegen brachten. Maar wellicht hebben we niet meer het berouw dat de broeders van wie de Heer toen gebruikmaakte, bezaten. Wij zouden dan het gevaar lopen onszelf te verheffen door datgene wat de Heer doet, aan onszelf toe te schrijven. Toch is Hij ondanks dat aan het werk. Alleen moeten wij met de psalmist zeggen: ‘Uw weg was door de zee … en Uw voetstappen werden niet bekend’ (Ps. 77:20). Maar spoedig zal alles wat Hij heeft gedaan, openbaar zijn, wanneer Zijn bruid uit alle volken tot Hem wordt getrokken. Tot dan toe is het nodig in geloof en vertrouwen op Hem ons werk te doen.

Wij zijn de laatste tijd erg bemoedigd door het bezoek aan een Christen in Limoges. Gedurende twaalf jaren hoorde hij bij de Jehova’s getuigen. Door zijn pogingen om dieper in de leer van deze sekte in te dringen, is hij gestoten op hun dwaalleringen. Hij heeft zich daarop met zijn vrouw daarvan afgescheiden. In zijn streven om Christenen met een zuivere leer te vinden, is hij hier en daar en overal geweest, totdat hij een van onze traktaten in handen kreeg. Zo zijn wij met hem in contact gekomen en we hopen dat hij de waarheid van de juiste weg mag leren kennen en dat hij bereid is om die weg te gaan. De Heer kan verder aan dit hart werken door Zijn Geest.

Friedens-Taube