Christus verkondigen

‘Het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is; wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u’ (1 Joh. 1:2-3).

We kunnen Christus alleen maar werkelijk dienen als we Hem hebben ontvangen. Terwijl het hart rust in Zijn machtige genegenheden, kan de hand op de meest geschikte wijze de dienst voor Zijn Naam uitoefenen. Niemand kan Christus met frisheid en kracht aan anderen brengen als hij zich niet in het verborgene van zijn hart met Christus voedt. Het kan best zijn dat hij een preek kan afsteken, een lezing kan houden, gebeden kan uitspreken, een boek kan schrijven en alle routine van dagelijkse dienst kan doen, terwijl hij toch niet Christus brengt.

Schrijver onbekend.