Bereid voor de strijd?

Gaan wij die in Jezus Christus geloven, martelaren worden? Deze vraag lijkt misschien helemaal overbodig in dit land van vrijheid en een open Bijbel[1]Dit artikel is enkele tientallen jaren geleden geschreven in de VS.. Maar laten we niet al te zeker zijn van onze huidige veiligheid. Het land is snel aan het veranderen; bepaalde verschijnselen hebben zich al ontwikkeld waardoor het heel anders is dan het land zoals onze voorvaders het kenden. De veranderingen die plaatsvinden, zijn ongunstig voor de mensen die geloven dat de Bijbel gezaghebbend spreekt tot de mensen als het werkelijke Woord van God. Velen leggen steeds minder eerbied aan de dag voor de Bijbel; nog minder bekommeren ze zich erom te weten te komen wat de Bijbel tot hen zegt.

De geestelijke overste van deze wereld is bezig de hele wereld voor te bereiden voor de komst van de mens van de zonde, de wetteloze (2 Thess. 2:3,8). Een overheersend kenmerk van deze voorbereiding is de wetteloosheid. In alle delen van de wereld en op alle gebieden van het menselijke leven schreeuwt de wetteloosheid haar verzet uit tegen de wetten van de mens en tegen de wetten van God.

Beseffen we wel dat de wetteloosheid in ons eigen land ontzaglijk betekenisvol voor ons is? Achter de bandeloze dingen die we zien, staan de geesten die ze hebben bedacht en de wil die vastbesloten is zijn eigen gang te gaan. Deze geesten hebben het gezag van God en van Zijn Woord verworpen. Daarin ligt begrepen dat ze ons ook verwerpen. Daarbij moeten we niet alleen denken aan hen die geweld plegen, maar ook aan de fatsoenlijke mensen die Gods wetten breken. De nieuwe moraal bijvoorbeeld verwerpt ons standpunt dat de Bijbel met Goddelijk gezag spreekt. Professoren in onze beste wetenschappelijke instellingen – die de leiders van morgen vormen – loochenen minachtend het ouderwetse idee van een onfeilbare Bijbel. De meeste grote kerken prediken niet meer de fundamentele evangelische leerstellingen van de eerste Christenen en de reformatoren. Sommige geestelijken zijn zo onkundig geworden van de taak van de kerk in de wereld dat ze geweld voorstaan ter ondersteuning van burgerlijke rechten.

Kortom, onze scholen, onze maatschappij, onze leidende kerken, onze links georiënteerden en relschoppers staan voor het grootste gedeelte lijnrecht tegenover wat voor ons van de grootste waarde is, de waarheden waarop wij onze eeuwige zekerheid gronden. Hoelang zal het nog duren voor ze zich tegen ons, die deze denkbeelden vasthouden, zullen keren? Velen beschouwen ons, die zich aan de Bijbelse maatstaven houden, als hopeloos achtergebleven bij onze tijd, zo niet als rare extreme figuren. Naarmate de wetteloosheid zich vermenigvuldigt, zullen de wedergeboren gelovigen die hun geloof in praktijk brengen, zich steeds opvallender onderscheiden.

Schrijver onbekend

Voetnoten

Voetnoten
1 Dit artikel is enkele tientallen jaren geleden geschreven in de VS.