96. Heer richt onze harten

Lied 96
1 Heer, richt onze harten door de Geest der liefde,
opdat we U verwachten t’ allen tijd’;
en uw komst ons allen, wat ons hier ook griefde,
het verlangend pelgrimshart verblijd’.
Onze hoop zal nimmer falen;
op uw woord vertrouwen wij;
met uw bloed woudt Gij betalen,
en nu voelt ons hart zich vrij.
Heer, kom spoedig weder, daal van boven neder,
doe ons rusten aan uw hart.

2 Ja, kom spoedig, Here, vol verlangen staren
de ogen van uw bruid naar uwe troon.
Voer haar uit verzoeking, lijden en gevaren,
door uw komst, o Jezus, ’s Vaders Zoon.
Geest en bruid, zij zien naar boven,
waar Gij zijt in heerlijkheid.
Juichend zullen wij U loven
tot in alle eeuwigheid.
Heer, uw Geest verstaat Gij, uwe bruid verhoort Gij.
Kom, Heer Jezus, spoedig weer.