93. Heer Jezus trouwe herder U gaat mij altijd voor

Lied 93
1 Heer Jezus, trouwe herder,
U gaat mij altijd voor;
U leidt mij veilig verder,
en houdt mijn voet in ’t spoor.
U zelf wilt mij bewaken,
houdt over mij de wacht;
geen leed kan mij genaken,
U hoedt mij dag en nacht.

2 U laaft me aan frisse wellen,
en leidt me in groene wei,
U wilt mij vergezellen,
en maakt mijn paden vrij.
U, Heer, bent hier beneden,
mijn troost, mijn hulp in strijd;
uw bijzijn geeft in ’t heden
mij vreugde en zaligheid.

3 Eens wijken alle zorgen
bij ’t blij bazuingeklank;
dan daagt de nieuwe morgen
en stijgt volmaakte dank.
Dan zult U zich omringen
met heel der zaal’gen koor,
die U het loflied zingen
alle eeuwigheden door.