86. Zie omhoog naar de lichte hemelboog.

Lied 86
1 Zie omhoog
naar de lichte hemelboog.
Of wij ’s nachts al tranen wenen,
als de morgen is verschenen,
zijn zij parels in het licht
van des Heilands aangezicht.
Sla het oog
naar omhoog!

2 Niet meer ver
bent U, schone morgenster.
De bazuin zal spoedig schallen
om uw trouwe strijders allen
op te roepen van deez’ aard’,
en te voeren hemelwaart.
Niet meer ver,
morgenster.

3 Trouwe Heer,
kom en toef niet langer meer.
Dra, bij ’t jongste morgenkrieken,
zullen we als met aad’laarswieken
tot U gaan, die door uw bloed
ons verwierf een eeuwig goed.
Trouwe Heer,
U zij eer!