84. Met Christus is mijn leven, verborgen in mijn God. (=115)

Lied 84
1 Met Christus is mijn leven
verborgen in mijn God.
O ijdel werelds streven
o nietig aards genot.
‘k Houd oog en hart geheven,
waarheen mijn zuchten zweven,
naar Christus, naar mijn leven,
verborgen in mijn God.

2 Mijn lieven en mijn leven,
mijn wensen en genot,
mijn strijden en mijn streven,
mijn lijden en mijn lot –
‘k heb alles Hem gegeven.
Nu word ik voortgedreven,
verlangend naar mijn leven
met Christus, bij mijn God.