83. Abba, Vader, lof en ere. (=25)

Lied 83
1 Abba, Vader, lof en ere
zij U eeuwig toegebracht,
daar Ge in Jezus, onze Here,
ons nabij U hebt gebracht.
Ja, wij staam’len “Abba, Vader”,
als uw kind’ren altegader.
Zondaars eertijds, kind’ren nu.
Abba, Vader, lof zij U!

2 Ver van U, met schuld beladen,
doolden we in der zonde nacht;
nu, met weldaan overladen,
zijn we uw hart nabij gebracht.
In de Zoon hebt Ge ons gegeven
vrede, vrijheid, eeuwig leven.
Vrolijk stijgt ons lofgeklank:
Abba, Vader, U zij dank!