77. Och blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij.

Lied 77
1 Och, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des vijands heerschappij.

2 Och, blijf in vreugd’ en smarten,
nabij ons met uw woord
en neig tot U ons harte
als ’t oor uw roepstem hoort.

3 Och, licht ons met uw klaarheid,
Gij, licht der wereld, voor;
omgord ons met de waarheid,
dan blijven wij in ’t spoor.

4 Och, blijf ons met uw zegen
nabij, schatrijke Heer,
en zend op onze wegen
uw kracht en goedheid neer.

5 Och, blijf ons met uw hoede
nabij, o sterke held,
en keer des vijands woede
en ’s werelds boos geweld.

6 Och, blijf ons met uw trouwe
nabij, God, goed en groot.
Op wie ons harte bouwe
in alle nood en dood.