73. Jezus, trouwe herder, uwe macht reikt verder.

Lied 73
1 Jezus, trouwe herder,
uwe macht reikt verder,
dan des vijands macht.
Gij wilt zelf mij steunen;
ik mag op U leunen,
o Gij, held vol kracht.
Wil, o Heer,
steeds meer en meer
uwe kracht in mij doen werken,
mijn geloof versterken.

2 Wil, als ik mocht vrezen,
toch mijn sterkte wezen,
dat mij niets verschrikt.
Want in alle stonden
wordt in U gevonden
rust, die mij verkwikt.
Gij, o Heer,
wilt telkens weer
boven bidden, boven denken,
alles aan mij schenken.