51. Blijf, Heer, op onze wegen (= 51, 77)

Lied 51
1 Blijf, Heer, op onze wegen
ons bij met uw gena;
dan smaakt het harte zegen,
hoe ’t hier beneen ook ga.

2 En wordt ons hier beneden
de strijd ook wel eens zwaar,
schraag onze wank’le schreden,
behoed ons in gevaar.

3 Als Satan ons wil schaden,
de wereld ons bespot,
geen nood, al onze paden
zijn in uw hand, o God.

4 Dit geeft ons moed en krachten;
dit sterkt ons in de strijd;
dit geeft in donk’re nachten
ons licht en zaligheid.