3. Daar boven in de hemel

Lied 3
1 Daar boven in de hemel,
ver van het aards gewemel,
is Jezus, onze Heer.
Zijn hand zal ons geleiden,
Hij ging ons plaats bereiden,
en komt dra tot ons weer.

2 O, welk een zalig leven
heeft Hij ons toch gegeven
reeds hier in deez’ woestijn.
Maar boven al ons denken
zal Hij ons eenmaal schenken,
als we eeuwig bij Hem zijn.

3 Daar zal het heerlijk wezen,
daar is geen smart te vrezen,
daar is geen scheiding meer.
Daar wordt geen twist gevonden,
daar zijn wij saam verbonden
in Jezus, onze Heer.

4 Daar is geen strijd te strijden,
daar kent men slechts verblijden
en heerlijkheid en eer.
Daar zullen we eeuwig wonen,
daar werpen we onze kronen,
aan Jezus’ voeten neer.

5 Daarboven in de hemel,
ver van het aards gewemel,
is Jezus, onze Heer.
Haast zal Hij aan de zijnen
in heerlijkheid verschijnen;
ja, Hij komt spoedig weer.