26. Lof aanbidding, dank en ere.

Lied 26
Lof, aanbidding, dank en ere,
macht, wijsheid, heerlijkheid, o Here,
wordt U voor eeuwig toegebracht.
Jezus, redder onzer zielen,
zie ons aanbiddend nederknielen,
o, Lam van God, voor ons geslacht.
U ging voor ons in ’t graf,
wies onze zonden af;
alle zonden.
Het is volbracht; zodat wij rein
in de ogen van uw Vader zijn.