236. Als ik maar weet, dat ook voor mij de Heer aan ’t kruishout stierf.

Lied 236
1 Als ik maar weet, dat ook voor mij
de Heer aan ’t kruishout stierf,
en dat die Heiland ook voor mij
een levenskroon verwierf.
Nader tot U, nader tot U,
nader, mijn Heiland tot U!
Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.

2 Als ik maar weet, dat hier mijn weg
door U, Heer, wordt bereid;
en dat die weg, hoe moeilijk ook,
mij nader tot U leidt.
Nader tot U, nader tot U,
nader, mijn Heiland tot U!
Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.

3 Als ik maar weet, uw liefde, o Heer,
vertroost mij dag aan dag,
dan dank ik U, wat ook mijn lot
op aarde wezen mag.
Nader tot U, nader tot U,
nader, mijn Heiland tot U!
Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.

4 Als ik maar weet, ook als op aard’
mij droefheid wacht of kruis,
dat ieder kruis mij nader brengt,
bij ’t eeuwig Vaderhuis.
Nader tot U, nader tot U,
nader, mijn Heiland tot U!
Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.