230. Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde.

Lied 230
1 Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
U kwam op aarde tot redding der wereld,
om haar van zonde eeuwig te bevrijden;
dank, Here Jezus!

2 Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
U gaf uw leven ten prijs onzer zielen,
dus is geen vijand nu ooit meer te vrezen
voor uw verlosten.

3 Jezus, mijn Heiland, leer ons U te kennen,
leer ons te leven, te lijden, te wachten,
om U voor eeuwig lof en eer te geven,
U en de Vader.