21. Ere wordt in Gods gemeente.

Lied 21
1 Ere wordt in Gods gemeente
Jezus’ liefde toegebracht.
Hij toch zelf heeft haar verkregen,
Hij is ’t Lam, voor haar geslacht.
Als een bruigom trouw en teder
voert Hij haar de hemel door,
en stelt haar dan aan zijn Vader
zonder vlek of rimpel voor.

2 Ere wordt in Gods gemeente
Jezus’ liefde toegebracht.
Nog een ogenblik van smarte,
en Hij leidt haar door zijn kracht
in de woningen des levens,
in de glorie van haar Heer;
en ze aanbidt in eeuw’ge vreugde
Hem, die waard is lof en eer.

3 Ere wordt in Gods gemeente
Jezus dankbaar toegebracht.
Lof zij Hem, die haar zo liefheeft,
alles voor haar heeft volbracht.
Op zijn hart draagt Hij de zijnen;
dra komt Hij ons tegemoet;
en Hij vinde ons gans vrijmoedig
in zijn eeuwig zaal’ge stoet.