205. Liefdevolle God en Vader.

Lied 205
1 Liefdevolle God en Vader,
als een heilig priesterdom
treden wij aanbiddend nader
in het hemels heiligdom.
Als gemeente saamgekomen
staan wij voor uw aangezicht;
in uw Zoon zijn w’ aangenomen
en gezegend in uw licht.

2 Welk een glorie! Wij aanschouwen
onze God vol sterkte en macht,
mogen saam de lof ontvouwen
van het Lam dat werd geslacht.
Als gemeente saamgekomen
staan wij voor uw aangezicht;
in uw Zoon zijn w’ aangenomen
en gezegend in uw licht.

3 Ja, wij kennen nu uw liefde,
Abba, Vader, door gena,
want zij is in uw Geliefde
ons betoond op Golgotha.
Als gemeente saamgekomen
staan wij voor uw aangezicht;
in uw Zoon zijn w’ aangenomen
en gezegend in uw licht.

4 U gewijd zijn onze zangen
voor dit rijke gunstbetoon;
en wij wachten met verlangen
op de terugkeer van uw Zoon.
Jezus komt! De nacht zal wijken.
Zing, gemeente, tot zijn eer!
Spoedig zult u Hem gelijken.
Prijs uw Redder, loof de Heer!