193. Heer U maakt het altijd goed

Lied 193
1 Heer, U maakt het altijd goed!
Veilig zult U alle dagen
vol van liefd’ en trouw ons dragen
in uw hand die wond’ren doet.
Heer, U maakt het altijd goed!
Heer, U maakt het altijd goed!
2 Heer, hoe trouw is toch uw hart!
Bij U zijn wij wel geborgen.
U bevrijdt van alle zorgen,
troost ons in de grootste smart.
Heer, hoe trouw is toch uw hart!
Heer, hoe trouw is toch uw hart!

3 Heer, hoe rijk zijn wij in U!
Alle schatten van dit leven
kunnen niet de blijdschap geven,
die wij reeds genieten nu.
Heer, hoe rijk zijn wij in U!
Heer, hoe rijk zijn wij in U!

4 Heer, bij U is ons tehuis!
Spoedig zullen wij hierboven
vrij van zorg U eeuwig loven
in het hemels Vaderhuis.
Heer, bij U is ons tehuis!
Heer, bij U is ons tehuis!