190. Het is volbracht.

Lied 190
1 “Het is volbracht!” – het werk van eeuw’ge waarde;
en God is nu verheerlijkt op de aarde
door zijn geliefde Zoon, die riep met kracht:
“Het is volbracht – het is volbracht!”

2 “Het is volbracht!” – God wilde aan zondaars denken
om hun zijn liefde en eeuwig heil te schenken.
Het werk dat hun dit heil heeft aangebracht,
dat is volbracht – dat is volbracht.

3 “Het is volbracht!” – klinkt door de eeuwigheden
tot lof van God, tot onze vreugde en vrede.
We aanbidden God en ’t Lam voor ons geslacht.
“Het is volbracht – het is volbracht!”