19. O, schuldloos Lam.

Lied 19
O schuld’loos Lam, uw offerbloed
delgde onze schuld, Gij droegt de zonden;
wij zijn genezen door uw wonden;
Gij schonkt aan ons het hoogste goed.
Koningen, priesters zijn wij nu.
U, Heer, zij lof en eer gegeven;
Gij schonkt aan ons het eeuwig leven.
Heer, onze God, we aanbidden U.
Amen, amen, Here, amen!