172. De Heer is trouw; Hij zorgt voor al de zijnen.

Lied 172
1 De Heer is trouw; Hij zorgt voor al de zijnen.
Als alle hulp van mensen mocht verdwijnen,
blijft Hij getrouw de zijnen toegewijd.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

2 De Heer is trouw; niets kan ons van Hem scheiden.
Hij kent en peilt ook ’t stil verborgen lijden,
terwijl zijn liefde ons sterkt en troost bereidt.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

3 De Heer is trouw, al is zijn raad verborgen.
Zien wij geen uitkomst in de moeite en zorgen,
’t is tot ons heil waarheen zijn hand ons leidt.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

4 De Heer is trouw; al onze levensjaren
zal Hij ons steunen, hoeden en bewaren
tot aan het eind van onze aardse strijd.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.